Pravidla pro účastníky

1. Jarmark je zaměřen výhradně na nabídku tradičních řemesel, lidové tvorby a tradičního občerstvení. Na Jarmark tedy nebudou pozváni prodejci běžného zboží komerčního typu.

2. V případě zájmu o účast na Jarmarku lidových řemesel je potřeba vyplnit oficiální přihlášku a odeslat ji elektronicky na email: jarmark[zavinac]KFFestival.cz
V přihlášce se dle vyplněných informací zobrazí i cenaza pronájem stánku. Na základě Vašich přihlášek dostanete potvrzení o přijetí přihlášky a budete evidováni v seznamu adresátů, kterým budeme průběžně zasílat organizační informace.

3. Dle informací ve vyplněné přihlášce a uvážení organizátora bude vybraným účastníkům zasláno elektornicky "Oficiální přijetí na Jarmark KFF", kde budou specifikovány konkrétní podmínky přijetí i cena sjednaného pronájmu. Po uhrazení domluvené částky na účet KFF bude zasláno potvrzení o zaplacení a také bude umožněna rezervace vhodného místa. Organizátor si vyhrazuje právo na výběr, koho na Jarmark přijme a komu nabídne i jinou formu spolupráce.

4. Každý účastník je povinen si zajistit vlastní stánek, který bude v tradičním dekoru. Organizátor Jarmarku neposkytuje půjčení stánků. Standardní velikost stánku nepřesahuje 4x2 metry, pro větší stánky je potřeba počítat s vyšší cenou za pronájem. Stánek lze postavit pouze na místě, které je sjednáno s organizátorem na základě koncepce Jarmarku a Vámi nabízeném sortimentu.

5. Uzávěrka přihlášek je měsíc před začátkem Jarmarku, tedy nejpozději 4. 8. 2016. Umístění stánků ovšem probíhá dle uhrazení platby za pronájem. Po této době se lze zaregistrovat také, nicméně bez poskytnutí slev, které jsou v ceníku nabídnuty.

6. Platby lze provést pouze bankovním převodem
Slevy poskytujeme pouze účastníkům, kteří zaplatí včas účastnický poplatek
Pro uznání slev je potřeba zaplatit pronájem nejpozději do 7. 8. 2016

Variabilní symbol: IČO, které uvádíte v přihlášce
Do textu platby prosím uveďte Jarmark + jméno dle přihlášky

7. Při nedodržení nahlášeného sortimentu či při porušení jiných „Podmínek pro účastníky“ může být účastník z Jarmarku vykázán organizátorem.

Předem děkujeme za dodržení výše zmíněných pravidel a těšíme se na budoucí spolupráci.

 
Za organizační tým
Kateřina Adamovicová
Jarmark lidových řemesel
Tel: 736 601 194
Email: jarmark[zavinac]KFFestival.cz